Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Джебелски села
9 December 2019 14:25:15
Джебелски села


Албанци
Разстояние до столицата: 207.79 km от София
Геогр.ширина: 41.5N
Геогр.дължина: 25.26667E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Албанци: 0.807km2 (НСИ)
Население на Село Албанци: 2 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Брежана
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Брежана: 2.035km2 (НСИ)
Население на Село Брежана: 20 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Великденче
Разстояние до столицата: 216.682 km от София
Геогр.ширина: 41.45N
Геогр.дължина: 25.35E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Великденче: 3.088km2 (НСИ)
Население на Село Великденче: 140 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Воденичарско
Разстояние до столицата: 206.727 km от София
Геогр.ширина: 41.5N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Воденичарско: 8.183km2 (НСИ)
Население на Село Воденичарско: 129 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Вълкович
Разстояние до столицата: 209.831 km от София
Геогр.ширина: 41.517N
Геогр.дължина: 25.317E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Вълкович: 3.576km2 (НСИ)
Население на Село Вълкович: 147 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Генерал Гешево
Разстояние до столицата: 208.514 km от София
Геогр.ширина: 41.433N
Геогр.дължина: 25.2E
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Генерал Гешево: 11.044km2 (НСИ)
Население на Село Генерал Гешево: 244 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Добринци
Разстояние до столицата: 208.987 km от София
Геогр.ширина: 41.4N
Геогр.дължина: 25.16667E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Добринци: 6.636km2 (НСИ)
Население на Село Добринци: 137 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Душинково
Разстояние до столицата: 212.277 km от София
Геогр.ширина: 41.467N
Геогр.дължина: 25.3E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Душинково: 6.393km2 (НСИ)
Население на Село Душинково: 126 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Желъдово
Разстояние до столицата: 208.277 km от София
Геогр.ширина: 41.45N
Геогр.дължина: 25.21667E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Желъдово: 4.215km2 (НСИ)
Население на Село Желъдово: 123 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Жълти рид
Разстояние до столицата: 214.428 km от София
Геогр.ширина: 41.46667N
Геогр.дължина: 25.33333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Жълти рид: 1.066km2 (НСИ)
Население на Село Жълти рид: 16 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Жълтика
Разстояние до столицата: 201.3 km от София
Геогр.ширина: 41.51667N
Геогр.дължина: 25.18333E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Жълтика: 4.374km2 (НСИ)
Население на Село Жълтика: 51 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Илийско
Разстояние до столицата: 215.597 km от София
Геогр.ширина: 41.45N
Геогр.дължина: 25.333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Илийско: 5.713km2 (НСИ)
Население на Село Илийско: 131 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Казаците
Разстояние до столицата: 211.242 km от София
Геогр.ширина: 41.46667N
Геогр.дължина: 25.28333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Казаците: 2.083km2 (НСИ)
Население на Село Казаците: 58 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Каменяне
Разстояние до столицата: 207.613 km от София
Геогр.ширина: 41.533N
Геогр.дължина: 25.3E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Каменяне: 3.617km2 (НСИ)
Население на Село Каменяне: 6 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Козица
Разстояние до столицата: 212.449 km от София
Геогр.ширина: 41.45N
Геогр.дължина: 25.28333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Козица: 5.456km2 (НСИ)
Население на Село Козица: 185 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Контил
Разстояние до столицата: 202.493 km от София
Геогр.ширина: 41.5N
Геогр.дължина: 25.183E
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Контил: 3.7km2 (НСИ)
Население на Село Контил: 27 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Купците
Разстояние до столицата: 206.437 km от София
Геогр.ширина: 41.55N
Геогр.дължина: 25.3E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Купците: 6.088km2 (НСИ)
Население на Село Купците: 46 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Лебед
Разстояние до столицата: 205.87 km от София
Геогр.ширина: 41.483N
Геогр.дължина: 25.217E
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Лебед: 3.949km2 (НСИ)
Население на Село Лебед: 31 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Мишевско
Разстояние до столицата: 205.513 km от София
Геогр.ширина: 41.517N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Мишевско: 8.003km2 (НСИ)
Население на Село Мишевско: 326 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Модрен
Разстояние до столицата: 203.186 km от София
Геогр.ширина: 41.55N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Модрен: 3.895km2 (НСИ)
Население на Село Модрен: 7 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Мрежичко
Разстояние до столицата: 211.242 km от София
Геогр.ширина: 41.46667N
Геогр.дължина: 25.28333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Мрежичко: 5.311km2 (НСИ)
Население на Село Мрежичко: 116 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Овчево
Разстояние до столицата: 214.58 km от София
Геогр.ширина: 41.45N
Геогр.дължина: 25.317E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Овчево: 1.013km2 (НСИ)
Население на Село Овчево: 59 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Папрат
Разстояние до столицата: 207.633 km от София
Геогр.ширина: 41.517N
Геогр.дължина: 25.283E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Папрат: 4.352km2 (НСИ)
Население на Село Папрат: 149 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Плазище
Разстояние до столицата: 209.764 km от София
Геогр.ширина: 41.533N
Геогр.дължина: 25.333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Плазище: 7.314km2 (НСИ)
Население на Село Плазище: 171 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Подвръх
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Подвръх: 1.434km2 (НСИ)
Население на Село Подвръх: 90 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Полянец
Разстояние до столицата: 214.322 km от София
Геогр.ширина: 41.48333N
Геогр.дължина: 25.35E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Полянец: 3.034km2 (НСИ)
Население на Село Полянец: 131 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Поточе
Разстояние до столицата: 206.437 km от София
Геогр.ширина: 41.55N
Геогр.дължина: 25.3E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Поточе: 2.427km2 (НСИ)
Население на Село Поточе: 13 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Припек
Разстояние до столицата: 204.926 km от София
Геогр.ширина: 41.467N
Геогр.дължина: 25.183E
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Припек: 12.156km2 (НСИ)
Население на Село Припек: 880 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Ридино
Разстояние до столицата: 213.67 km от София
Геогр.ширина: 41.433N
Геогр.дължина: 25.283E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Ридино: 12.94km2 (НСИ)
Население на Село Ридино: 285 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Рогозари
Разстояние до столицата: 215.474 km от София
Геогр.ширина: 41.467N
Геогр.дължина: 25.35E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Рогозари: 2.854km2 (НСИ)
Население на Село Рогозари: 84 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Рогозче
Разстояние до столицата: 210.184 km от София
Геогр.ширина: 41.467N
Геогр.дължина: 25.267E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Рогозче: 5.596km2 (НСИ)
Население на Село Рогозче: 132 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Рожденско
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Рожденско: 3.044km2 (НСИ)
Население на Село Рожденско: 31 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Рът
Разстояние до столицата: 207.55 km от София
Геогр.ширина: 41.55N
Геогр.дължина: 25.317E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Рът: 3.032km2 (НСИ)
Население на Село Рът: 22 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Сипец
Разстояние до столицата: 205.537 km от София
Геогр.ширина: 41.51667N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Сипец: 2.935km2 (НСИ)
Население на Село Сипец: 72 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Скалина
Разстояние до столицата: 213.36 km от София
Геогр.ширина: 41.467N

Геогр.дължина: 25.317E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Скалина: 1.211km2 (НСИ)
Население на Село Скалина: 43 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Слънчоглед
Разстояние до столицата: 215.445 km от София
Геогр.ширина: 41.483N
Геогр.дължина: 25.367E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Слънчоглед: 4.901km2 (НСИ)
Население на Село Слънчоглед: 227 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Софийци
Разстояние до столицата: 211.95 km от София
Геогр.ширина: 41.53333N
Геогр.дължина: 25.36667E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Софийци: 8.279km2 (НСИ)
Население на Село Софийци: 117 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Телчарка
Разстояние до столицата: 210.047 km от София
Геогр.ширина: 41.483N
Геогр.дължина: 25.283E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Телчарка: 2.899km2 (НСИ)
Население на Село Телчарка: 68 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Търновци
Разстояние до столицата: 206.727 km от София
Геогр.ширина: 41.5N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Търновци: 3.116km2 (НСИ)
Население на Село Търновци: 62 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Тютюнче
Разстояние до столицата: 207.811 km от София
Геогр.ширина: 41.5N
Геогр.дължина: 25.267E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Тютюнче: 1.427km2 (НСИ)
Население на Село Тютюнче: 107 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Устрен
Разстояние до столицата: 208.044 km от София
Геогр.ширина: 41.467N
Геогр.дължина: 25.233E
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Устрен: 8.285km2 (НСИ)
Население на Село Устрен: 322 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Цвятово
Разстояние до столицата: 206.511 km от София
Геогр.ширина: 41.533N
Геогр.дължина: 25.283E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Цвятово: 3.946km2 (НСИ)
Население на Село Цвятово: 5 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Църквица
Разстояние до столицата: 204.357 km от София
Геогр.ширина: 41.53333N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Църквица: 8.862km2 (НСИ)
Население на Село Църквица: 80 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Чакалци
Разстояние до столицата: 212.076 km от София
Геогр.ширина: 41.5N
Геогр.дължина: 25.33333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Площ на Село Чакалци: 2.294km2 (НСИ)
Население на Село Чакалци: 75 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Черешка
Надморско равнище: 700 - 999m
Площ на Село Черешка: 2.756km2 (НСИ)
Население на Село Черешка: 31 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Щерна
Разстояние до столицата: 203.408 km от София
Геогр.ширина: 41.517N
Геогр.дължина: 25.217E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Щерна: 7.401km2 (НСИ)
Население на Село Щерна: 46 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Ямино
Разстояние до столицата: 210.355 km от София
Геогр.ширина: 41.45N
Геогр.дължина: 25.25E
Надморско равнище: 500 - 699m
Площ на Село Ямино: 3.298km2 (НСИ)
Население на Село Ямино: 129 жители (към 01/01/2007 - НСИ)

Реклама

Реклама

Реклама