Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Туризъм / Забележителности
11 December 2019 12:45:37
Природни забележителности / Туристически обекти в града и селата

Културните паметници и природни забележителности на територията на Община Джебел са:

• Основна и най-ценна за нас си остава Прекрасната Джебелска природа – Гражданите на Общината ни се гордеят с неописуемата природа, която ги заобикаля. За да разгледате снимки от Джебелската природа, моля натиснете тук.

• Средновековната крепост "Устра" - Намира се край с. Устрен, разположена е върху продълговат скалист връх и заема площ от 1 286 кв. м. Дължината на цялата крепостна стена е 113 м, а запазената височина на стените е до 10 м. Разкрити са основите на жилищни помещения, водохранилища и складове за храна. Историците твърдят, че тук е била столицата на тракийското племе одриси. Най-ранната й датировка е управлението на Константин VII Порфирогенет - (913 - 959 г.). Предполага се, че именно тогава Българският Цар Симеон I завзема крепостта, но в последствие я преотстъпва на Византия и в последствие е обявен за "Василеопатор". Има твърдения, че по време на Втората Българска държава XII - XIV век е била превзета от Иван Асен II. Недалеч от крепостта има две тракийски куполни гробници, които са по долината на малка рекичка. За да разгледате снимки от крепостта Устра, моля натиснете тук.

• Каменният амфитеатър в село Мишевско - За да разгледате снимки от амфитеатъра, моля натиснете тук.

• Скалната гробница до с. Воденичарско - За да разгледате снимки, моля натиснете тук.

• Крепостта Маласар до с. Воденичарско – Тракийска крепост от 5-ти век пр.н.е., която е изградена на непристъпен скалист връх. За да разгледате снимки, моля натиснете тук.

• Естествените езера в с. Лебед – тектонски езера с разтящи в тях естествени диви лилии. За да разгледате снимки, моля натиснете тук.

• Счупената планина до с. Телчарка – Твърди се, че се е появила в резултат на силно земетресение през 1900 година. Една нощ, докато бушувала страшна буря, оглушителен тътен разтърсва с. Казаците, което се намира в непосредствена близост до планината. В резултат на изместването на пластовете планината се чупи на две. Самата планина е богато находище на перлит. За да разгледате снимки от “Счупената планина”, моля натиснете тук.

• Римски мост между с. Купците и с. Мондрен – още наричан като мостът на “Дам Дере”. За да разгледате снимки от римския мост, моля натиснете тук.

• Връх “Остър Камък” - наричан още “Сиври Кая”. За да разгледате снимки от “Сиври Кая”, моля натиснете тук.

• Античната скална гробница "Хамбар кая” - В основата на скалата речната вода е издълбала малка пещерa. По темето на скалата са издълбани гробници. За да разгледате снимки от “Хамбар Кая”, моля натиснете тук.

• Тракийските гробища в с. Мишевско - За да разгледате снимки, моля натиснете тук.

• Теккето в с. Душинково – днес се нарича “Исхак Деде теккеси”;

• “Топлата вода” – в близост до гр. Джебел се намира каптиран извор на минерална вода. За да разгледате снимки от “Топлата вода”, моля натиснете тук.

• Дъбовия Парк – Градът има естествен дъбов парк. За да разгледате снимки от “Дъбовия парк”, моля натиснете тук.

• “Баллъ Кая” – Скалата е идеално място за катерачите. За да разгледате снимки от “Баллъ Кая”, моля натиснете тук.

• “Пещерата срещу Баллъ Кая” – Представлява огромен интерес за любителите на пещерите. За да разгледате снимки от пещерата, моля натиснете тук.

• Стария основен път на коприната – Още са запазени калдъръмените пътеки през Кърджали - Купците - Модрен - Мишевско - Щерна - Лебед - Устрен - до Гъция и от там до Бяло море;

Реклама

Реклама

Реклама