Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Развитие
11 December 2019 13:23:52
Развитие на Джебел

Основните насоки в развитието на Община Джебел са:


Недостатъците:


Както във всяка община така и в Община Джебел съществува известна безработица. Традиционния поминък на населението е селското стопанство. Ангжираността на населението в селското стопанство е сезонно. Основен доход на населението е от работата в основните предприятия в Общината.
Строителният отрасъл в региона е много слабо развит и в същия е ангажирана много малко квалифицирана местна работна ръка.

Полагат се усилия за развитие на енергийната система. Също така се правят проучвания за алтернативни водоизточници като извора в село Казаците. Нужно е да бъдат изградени такива алтернативни водоизточници по най-икономичен и целесъобразен начин. Също така е необходимо да се подменят амортизираните водни помпи както и да се реконструират водопроводните мрежи.

Важна задача се пада и на телекомуникационната компания за да се разшири селищната телефонна мрежа.

Благоприятен фактор е, че на територията на Общината няма предприятия, замърсяващи въздуха. Основен замърсител на околната среда се явяват битовите отпадъци, изхвърляни от населението. За да може това явление да намалее до минимум са необходими по-добри мерки от страна на администрацията като се изгради по-добро депо за съхранение на битови отпадъци.

Населението трябва да се насочи и към алтернативното земеделие и подобряване на животновъдството. Като за това ще са необходими както усилия от страна на населението така и от помощ от Общинската администраци и местния бизнес. Има достатъчни естествени ливади и пасища, които биха задоволили нуждите на животновъдите.
За развитие на земеделието са необходими инвестиции в нови машини за селскостопанско производство и стимулиране отглеждането на алтернативни и доходоносни селскостопански култури.

Необходими са реформи и в образователната сфера. Има нужда да се направят опити за съхранение на образователната система и да се отсранят главните недостатъци. Учениците и учителите трябва да се адаптират към бързо развиващия се свят и да овладеят информационни технологии. Чрез нововъведения и модернизация ще се мотивират учителите, които ще подпомогнат за качествено обучение.

Тъй като населението на Общината получава здравна помощ предимно в амбулаторно-поликлиничните заведения са нужни реформи и в здравната система. Също е необходимо да се наблегне на квалификация на лекарите и да се осигурят необходимите средства за да се привлекат млади лекари специалисти в региона.

Реклама

Реклама

Реклама