Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Партньори
9 December 2019 14:32:09
Партньори на Dzhebel.com

Dzhebel.com си партнира с информационно-новинарски портали, компании и сдружения, занимаващи се с най-различни дейности, и Общини както в България така и в чужбина.


Целта ни е чрез международни партньорста да подпомогнем за евроинтеграцията на Община Джебел и на гражданите на Джебел.


Екипът на Dzhebel.com цели в бъдеще да подпомогне поддържането на международните връзки на Община Джебел с градовете-партньори и разширяване на партньорската мрежа с основен акцент икономическото и културно развитие. Обръщаме огромно внимание на участието в евроинтеграционните процеси, създаване на условия за подготовка/изработка на проекти и включване на Община Джебел в конкурси по национални и международни програми.


Други важни приоритети в развитието на града са да се реализират конкретни идеи на широка институционална и гражданска основа в сферата на бизнеса, подобряването на инвестиционния климат, услугите за граждани, образованието, културата, социалните дейности, опазването на околната среда и културно-историческите ценности.


Реклама

Реклама

Реклама