Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Здравеопазване
9 December 2019 14:25:09
Здравеопазване в Джебел

Населението в нашата община е икономически бедно, хронически болно и застаряващо. Населението в Джебелска община има следните основни здравни характеристики:

- Има неблагоприятна тенденция в прираста на населението изразяващо се в :- Високо равнище на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести като:

Макар да е в неудовлетворено състояние се наблюдава тенденция към стабилизиране и позитивизиране на горе изброените показатели. Ражданията се увеличават с лек темп.

Населението получава здравна помощ предимно в амбулаторно-поликлиничните заведения. Техническото оборудване в повечето здравни заведения е недостатъчно и морално остаряло и има нужда от подмяна.

Приоритетите на Общината за подобряване на здравната помощ за населението са:

Реклама

Реклама

Реклама