Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Евро Фондове / Рибарство и аквакултури
11 December 2019 13:38:18
Рибарство и аквакултури

Целта на тази програма е да подпомага дейностите в сектора по:


• Приспособяване на риболова ни към изискванията на Общата рибарска политика на ЕС;
• Подпомагане на вътрешнотериториален риболов, подпомагане на развитието на рибарските райони чрез създаване на рибарски групи
• Подпомагане на производството на аквакултури, преработка и маркетинг на рибни и аквакултурни продукти.

Реклама

Реклама

Реклама