Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Евро Фондове / Земеделие и развитие на селски райони
11 December 2019 13:31:49
Земеделие и развитие на селски райони

Тази програма е разпределена в два земеделски фонда:


• Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието
• Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Изготвена е Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.).


Програмата ще подпомага инвестиции в земеделието, покупка на селскостопанска техника, технологични линии, машини, пречиствателни станции, преработвателната промишленост, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии, лозя, строеж на складови помещения и други. Също така ще се подпомагат проекти за подобряване на инфрастуктурата, за ремонт на пътища, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности.


Реклама

Реклама

Реклама