Djebel
Бъдете Информирани!
Djebel.com

Реклама

Анкета

Как да подобрим живота в Джебел?

Като привлечем повече инвестиции.
Като увеличим производи- телността.
Като бъдем по-усмихнати.
Като бъдем по-активни в управлението на града.
Като започнем алтернативно земеделие.
Като извършим всичко горе изброено.
Начало / Бизнес
11 December 2019 12:46:51
Бизнес в Джебел


Промишленост

“Български Тютюни” АД – Джебел, която закупува "Джебел басма сервиз 4Ю"-АД-Джебел през 2003 г. и започва активна дейност в началото на 2004 г. В момента не функционира. Има переспектива да заработи.

“Джебел 96” ООД
Дружеството е основано през 1979 г. Произвежда хидравлични цилиндри и компоненти. 95% от продукцията на дружеството е предназначена за външния пазар. Също така е с подновен машинен парк.

“ИдеалФешън” ООД
Водеща компания в текстилния сектор в района. Продукцията на компанията е предназначена за Европейския пазар.

“Мусан” ООД
Най-голямата и модерна кланица в Южна България. Дейността на компанията е месодобив и месообработка. Компанията притежава сертификат за свободна търговия в Европейския Съюз. Обработва дребен и рогат добитък без свине, поради което продукцията му е добре приета и в Арабския свят.

Нагоре

Строителство

Строителният отрасъл в региона е много слабо развит и в същия е ангажирана много малко квалифицирана местна работна ръка. Мнозинството от квалифицираната работна ръка в отрасъла е принудена да търси поминък като работи в ралични други общини, предимно в курортните центрове на България и големите градове. Също така строителните работници от Общината работят в много страни от Европейския Съюз, предимно сезонно.
Пътната мрежа на общината е основно изградена, но все още съществуват населени места свързани с пътната мрежа от черни пътища.

Нагоре

Земеделие

Десетилетия наред основното препитание на по-голяма част на населението на Община Джебел е тютюнопроизводството. Основния сорт от който се произвежда в Общината е “Джебел басма”. Това е най-качественият ориенталски високоароматичен тютюн. Има и други сортове тютюн, които се произвеждат в Джебел. Ориенталският тютюн се отглежда върху над 9% от цялата обработваема площ в общината. Поради съществуващите неуредици в изкупуването му, сравнително ниските изкупни цени спрямо реално влагания труд и други фактори водят до спад в интереса към производството на тази култура.
Други култури като пшеница, ечемик, картофи, полски домати, кромид лук и други се произвеждат предимно за задоволяване на лични нужди.
Животновъдството е основно за собствени нужди на домакинствата. Животновъдството е съсредоточено основно върху отглеждането на говеда, овце, кокошки, пчели и др.

Нагоре

Търговия

Съществуват три големи супермаркета на територията на общината.
Цех за дървообработване - гр. Джебел
Работищи в производство на закуски - 3 броя
Кланица и транжорна на ЕТ "Имам-Валентин Митков" - гр. Джебел – Компанията е само за преработка на трупно месо без месодобив.
В текстилния сектор има и няколко фирми, работещи на ишлеме с бригада от 25-30 работещи.
Еднолични търговски и частни юридически лица на територията на Общината са над 360 броя.

Нагоре

Реклама

Реклама

Реклама